REGULAMIN PENSJONATU ,,POD BRZÓZKA’’

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka ,,Pod Brzózka’’ w Sarbinowie.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest z góry od Gościa w dniu przyjazdu do pensjonatu lub domku.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w pensjonacie lub domku zadatek nie zostaje zwrócony.
 4. W przypadku rezerwacji pokoju lub domku i niestawiennictwo się do godziny 19:00 w dniu rezerwacji , Ośrodek zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju lub domku bez poinformowania Gościa.
 5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Pokoje i domki wynajmowane są na doby.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00.
 8. Zatrzymanie pokoju, lub domku po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu, i naliczanie dodatkowej opłaty.
 9. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi lub domków.
 10. Ośrodek ,,Pod Brzózką” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Ośrodek ,,Pod Brzózką” nie bierze na siebie odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy ,papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 13. Ośrodek ,,Pod Brzózką’’ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa na parkingu.
 14. Gość pensjonatu lub domku , ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój lub domek Gość zobowiązany jest aby zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło , zamknąć krany instalacji wodociągowej.
 16. Za zgubienie klucza do zamka pokoju lub domku pobierana jest opłata 250 zł netto.
 17. Gość pensjonatu lub domku nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim , nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił  należną za pobyt opłatę.
 18. Ośrodek ,,Pod Brzózką” przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami po wcześniejszym ustaleniu tego faktu przy zrobieniu rezerwacji, za dodatkowa opłatą , przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 19. W przestrzeni ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy .Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji.
 20. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, restauracji i domkach jest zabronione.
 21. Zabronione jest przetrzymywanie w pokojach i domkach ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 22. Osoby nie zameldowane w Ośrodku, mogą przebywać w pokojach, domkach do godziny 21:00.
 23. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00- 7:00.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, czajników elektrycznych, i innych tego typu urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoi lub domków. Nie dotyczy to ładowarek i  zasilaczy komputerowych.
 25. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego lub trwającego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w imieniu Ośrodka czy też Gości lub szkodę innym osobom ,albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Ośrodka .Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Ośrodka , w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 26. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Ośrodka zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych .( Dz. U . Nr 133z 1997r. poz. 883 z pożń. Zm.)
 27. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 28. Ośrodek ,,Pod Brzózką’’ nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu , a Gość wypożycza na czas pobytu do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 29. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że administratorem danych osobowych jest F.U. ,,Pod Brzózką’’ z siedzibą w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 87.

Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich , a w przypadku w przypadku udzielenia zgody również w celach marketingowych.

 

Życzymy miłego wypoczynku,

Dyrekcja Ośrodka „Pod Brzózką”